Tổng Hợp

Tạo bộ lọc phân loại thư trong gmail

Bài viết hướng dẫn các bạn cách tạo bộ lọc để phân loại thư trong tài khoản Gmail một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. Công việc của bạn thường xuyên nhận và gửi email, một ngày bạn nhận được cả…